Villastängsel

Obehöriga äga ej tillträde

Med inhägnad egendom reduceras risken för inbrott, bilstöld, bilinbrott samt skadegörelse och brand.

Många av våra kunder väljer ett villastängsel eller en inhägnad av olika anledningar men oftast för att obehöriga ska hålla sig på rätt sida om fastighetsgränsen. Ett villastängsel och grindsystem ramar in fastigheten, villan, herrgården eller varför inte bostadsrättsföreningen med en välkomnande entré. Förutom att ett vackert smidesstaket till sekelskiftesvillan eller ett modernt palissadstängsel till strandhuset ger ökad säkerhet från objudna gäster ger inhägnad även en trygghet för barnfamiljer och husdjur som hålls avskilda från trafik och vägar.

Alla våra tomtstaket och stängselmodeller från klassiska smidestängsel till moderna heltäckande panelstaket som dessutom kan agera insyn eller vindskydd bygger på en kollektion av designade produkter i samma smakfulla utförande. Välj bland en rad olika uppsättningar av dubbelgrind, skjutgrind, skjutport, slaggrind, enkelgrind, pargrind, vikgrind, portar, dörrar och staket som kommer framhäva er fastighet för en lång framtid.

Alla i matchande design med valmöjlighet i alla RAL-kulörer. Höjder från 0,8-1,9 meter som standard, beroende på modell. Specialmått enlig önskemål och överenskommelse.

Säkerhet

Alla våra automatiserade grindar uppfyller stränga säkerhetskrav, vilket bekräftas av den CE-märkning de är märkta med. Nödstopp, varningslampa och klämskydd är en del av säkerheten, Klämskydd kan väljas till efter behov, finns att tillgå på alla rörliga delar där klämrisk föreligger. På våra skjutgrindar till privatmarknaden är alltid motorn/drivenheten inbyggd i stolpen (med lås) för att eliminera risken att obehöriga nyfikna fingrar kommer åt. Varningslampan i orange ledljus blinkar vid varje öppning och stängning. Fotoceller med infraröd ljusstråle ser till att grinden stannar när tex en fotgängare går emellan och bryter signalen.

Klämskydd på grindbladets främre del gör att grinden stannar om den går emot tex en bil eller människa. Grindarna är även utrustad med överbelastningsskydd och nödstopp.